Trust-Coöperatie Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC

zelfstandig privaat bestuurlijk initiatief van Trust-Coöperatie Van Het Huis Vincent Zegel 

© All rights reserved - All rights deserved

 

BRP=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair In Trust.

 

 

Onderscheid tussen Beneficiair In Trust en de Presumptieve Persoon ('niemand')

 

De Presumptieve Persoon BRP praktijkvoorbeeld

 

Briefje van de Voorzitter HRK SAC aan de Regiobank

 

1 Graag wijs ik u er op dat de vermelding van mijn naam en privacygevoelige geboortegegevens in uitsluitend hoofdletters, indicatie is voor illegale exploitatie van de inschrijving gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen BRP alsmede wijst de NAW registratie in kapitalen op Cestui Que Vie handel met vóórkennis onder Color of Law (schijn van wettelijk recht) met behulp van ongeoorloofde naamsvarianten in kapitalen hetgeen vermeend leesbaar American Sign Language (ASL) is.

2 De inschrijving BRP is naar mijn individuele geboorte data herleidbaar en wordt momenteel formeel bij de gemeenten-administrators onderzocht wegens voorouderlijk transgender incognito alsmede wegens Land Onbekend simulatie.

3 Bij de Land Onbekend simulatie wordt voorgewend dat de geboorte geregistreerde bewoner op het geregistreerde woonadres plots met onbekende bestemming zou zijn vertrokken terwijl dit niet het geval is.

4 Ook bij de Land Onbekend simulatie gaat het om een vorm van fraude waarbij uit winstoogmerk op vermeend ambtelijke wijze, zonder enige aanleiding, de Beneficiair van de Trust welke op de gemeentelijke geboorte gegevens gevestigd is, als vermeend vermist wordt opgegeven!

5 Omdat niet kan worden uitgesloten dat de gemeente wellicht intern te kampen heeft met identiteitsfraudeurs onder Color of Law (schijn van wettelijk recht) die misbruik maken van de inschrijvingen gemeentelijke Basis Registratie Personen, heb ik bij B&W schriftelijk een bezwaar onderzoek geactiveerd naar de inschrijving gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen herleidbaar naar de privacygevoelige gegevens betreffende mijn (transgender) origine.

Waarom een onderzoek naar de BRP?

6 Ik heb zorg- en informatieplicht ten aanzien van de integriteit van de inschrijving gemeentelijke BRP om te voorkomen dat ik door commerciële derden, met mijn geboorte gegevens en inschrijving BRP in identiteitsfraude onder contract, betrokken wordt.

7 Tijdens de behandeling van mijn contract als nieuwe klant bij Regiobank, heb ik dan ook direct aangegeven dat het mij opviel dat al mijn individuele privacygevoelige gegevens betreffende mijn origine in uitsluitend hoofdletters in het systeem werden ingevoerd.

8 Schrijven in uitsluitend hoofdletters wordt binnen alle rechtsgebieden als fraude beoordeeld omdat de naamsregistratie in kapitalen exclusief is voorbehouden aan de protocolaire registratie van overledenen!

9 De vriendelijke bankmedewerker gaf aan dat het systeem van de Regiobank alleen privacygevoelige gegevensinvoer accepteert in uitsluitend kapitalen ALL CAPS (!)

10 Formeel betekent het invoeren van privacygevoelige individuele gegevens in uitsluitend kapitalen dat de klant levend op afspraak in de bankvestiging arriveert en na afloop van de intake administratief als overledene weer vertrekt zodat de niet-erfgerechtigde commerciële buitenstaander derde partij, met behulp van deze administratieve wisseltruc in kapitalen, de Beneficiair is geworden van de Trust welke op de privacygevoelige geboorte gegevens van de klant bij zijn/haar geboorte aangifte is gevestigd.

11 Deze administratieve gedaanteverwisseling met behulp van gegevensverwerking in kapitalen onder Color of Law, is onder Commercial Contract Law als identiteitsfraude strafbaar.

12 Vertrouwende hiermede aan mijn meldingsplicht en zorg- en informatieplicht als klant te goeder trouw jegens Regiobank te hebben voldaan, verzoek ik u dientengevolge om een nieuwe te naam stelling voor de Regiobank bankrekening :

NLXX RBRB XXXX XXXX XX

in Common English, in plaats van in het illegale onleesbare ALL CAPS ASL.

13 De te naam stelling dient te worden doorgevoerd in Common English dus uitdrukkelijk zónder ALL CAPS, als volgt:

Trust-Coöperatie van het Huis Mirthe Hoefsloot Sleper de Cloet

14 Hiermede heb ik de schijn van medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte met behulp van gegevensinvoer met uitsluitend kapitalen, gestuit en gecorrigeerd.

 

Autograaf

By

Mirthe Hoefsloot Sleper de Cloet

All rights reserved

Directeur Beneficiair van de Trust-Coöperatie van het Huis Mirthe Hoefsloot Sleper de Cloet

BRP=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair In Trust.

©2023 Trust-Coöperatie Van het Huis Mirthe Hoefsloot Sleper de Cloet All Rights Reserved.